ðŸŽ CADOU Top No Wipe Gloss Unblue Victoria Vynn 15ml la comenzi de minim 300,00 RON

OJE SEMIPERMANENTE, VICTORIA VYNN

Ojă semipermanentă Pure Creamy 221 Morning in Venice
Ojă semipermanentă Pure Creamy 221 Morning in Venice Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 220 Sunrise in Berlin
Ojă semipermanentă Pure Creamy 220 Sunrise in Berlin Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 219 Evening in Rome
Ojă semipermanentă Pure Creamy 219 Evening in Rome Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 218 Night in Monaco
Ojă semipermanentă Pure Creamy 218 Night in Monaco Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 217 Twilight in Paris
Ojă semipermanentă Pure Creamy 217 Twilight in Paris Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 216 Sunset in Oslo
Ojă semipermanentă Pure Creamy 216 Sunset in Oslo Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 215 Dawn in Vienna
Ojă semipermanentă Pure Creamy 215 Dawn in Vienna Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 214 Day in Barcelona
Ojă semipermanentă Pure Creamy 214 Day in Barcelona Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Mega Base Milky White Victoria Vynn 8 ml (Rubber Base) 7%
Mega Base Milky White Victoria Vynn 8 ml (Rubber Base) Bază Victoria Vynn
- Baza ce poate fi folosita pentru: prelungirea unghiei pe sablon(2-3mm),...
37,90 RON
34,90 RON
Pedi Base Victoria Vynn Light Rose 15ml
Pedi Base Victoria Vynn Light Rose 15ml Bază Victoria Vynn
PEDIBASE este o baza creata special pentru pedichiura ( poate fi folosita...
49,00 RON
Pedi Base Victoria Vynn Milky White 15ml
Pedi Base Victoria Vynn Milky White 15ml Bază Victoria Vynn
PEDIBASE este o baza creata special pentru pedichiura ( poate fi folosita...
49,00 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 205 Light Bulb 11%
Ojă semipermanentă Pure Creamy 205 Light Bulb Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
29,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 204 Neon Chic 11%
Ojă semipermanentă Pure Creamy 204 Neon Chic Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
29,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 203 Pink Shock
Ojă semipermanentă Pure Creamy 203 Pink Shock Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 202 Fun Time 11%
Ojă semipermanentă Pure Creamy 202 Fun Time Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
29,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 286 Wow Effect
Ojă semipermanentă Gel Polish 286 Wow Effect Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 285 Stolen Kiss
Ojă semipermanentă Gel Polish 285 Stolen Kiss Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 284 Crazy in Love 10%
Ojă semipermanentă Gel Polish 284 Crazy in Love Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
25,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 283 Electric Joy
Ojă semipermanentă Gel Polish 283 Electric Joy Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Top No Wipe Gloss Victoria Vynn 8 ml
Top No Wipe Gloss Victoria Vynn 8 ml Geluri uv de sigilare
- Efect de luciu intens cu durabilitate de pana la 4 saptamani - Nu...
34,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 268 Rose Quartz (Stone Cat eye) 8%
Ojă semipermanentă Gel Polish 268 Rose Quartz (Stone Cat eye) Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led Oje semipermanente Cat Eye (...
33,90 RON
30,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 279 Casual Chic
Ojă semipermanentă Gel Polish 279 Casual Chic Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 280 Perfect Match 10%
Ojă semipermanentă Gel Polish 280 Perfect Match Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
25,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 281 Front Office
Ojă semipermanentă Gel Polish 281 Front Office Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 282 Loose Friday
Ojă semipermanentă Gel Polish 282 Loose Friday Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 201 Formal Image
Ojă semipermanentă Pure Creamy 201 Formal Image Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 200 Office Style
Ojă semipermanentă Pure Creamy 200 Office Style Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 199 Smart Elegance 11%
Ojă semipermanentă Pure Creamy 199 Smart Elegance Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
29,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 198 Neat Attire
Ojă semipermanentă Pure Creamy 198 Neat Attire Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Top No Wipe Gloss Unblue Victoria Vynn 15 ml 10%
Top No Wipe Gloss Unblue Victoria Vynn 15 ml Geluri uv de sigilare
- Efect de luciu intens cu durabilitate de pana la 4 saptamani - Nu...
59,90 RON
53,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 197 Cold Heather
Ojă semipermanentă Pure Creamy 197 Cold Heather Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 196 Royal Orchid
Ojă semipermanentă Pure Creamy 196 Royal Orchid Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 195 Calla Lily
Ojă semipermanentă Pure Creamy 195 Calla Lily Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 194 Sweet Dahlia
Ojă semipermanentă Pure Creamy 194 Sweet Dahlia Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 193 Fresh Peony
Ojă semipermanentă Pure Creamy 193 Fresh Peony Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 192 Soft Rose
Ojă semipermanentă Pure Creamy 192 Soft Rose Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 191 Rose Petal
Ojă semipermanentă Pure Creamy 191 Rose Petal Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 190 Cherry Blossom
Ojă semipermanentă Pure Creamy 190 Cherry Blossom Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 271 Crazy Disco
Ojă semipermanentă Gel Polish 271 Crazy Disco Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 273 Monaco Blue
Ojă semipermanentă Gel Polish 273 Monaco Blue Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 274 Night Sky 10%
Ojă semipermanentă Gel Polish 274 Night Sky Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
25,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 275 Gold Fever
Ojă semipermanentă Gel Polish 275 Gold Fever Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 276 Fancy Marsala
Ojă semipermanentă Gel Polish 276 Fancy Marsala Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 278 Sparkling Rose
Ojă semipermanentă Gel Polish 278 Sparkling Rose Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 270 Amethyst (Stone Cat eye)
Ojă semipermanentă Gel Polish 270 Amethyst (Stone Cat eye) Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led Oje semipermanente Cat Eye (...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 269 Pink Sapphire (Stone Cat eye)
Ojă semipermanentă Gel Polish 269 Pink Sapphire (Stone Cat eye) Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led Oje semipermanente Cat Eye (...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 189 Truffle Brown
Ojă semipermanentă Pure Creamy 189 Truffle Brown Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 188 Magenta Plum
Ojă semipermanentă Pure Creamy 188 Magenta Plum Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 187 Harbour Blue
Ojă semipermanentă Pure Creamy 187 Harbour Blue Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 186 Navy Bay
Ojă semipermanentă Pure Creamy 186 Navy Bay Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 185 Imperial Purple
Ojă semipermanentă Pure Creamy 185 Imperial Purple Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 184 Drama Queen 11%
Ojă semipermanentă Pure Creamy 184 Drama Queen Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
29,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 183 Flamingo Coctail
Ojă semipermanentă Pure Creamy 183 Flamingo Coctail Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 182 Soft Stone 11%
Ojă semipermanentă Pure Creamy 182 Soft Stone Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
29,90 RON
Boost Base-Nail repair Victoria Vynn 15 ml 12%
Boost Base-Nail repair Victoria Vynn 15 ml Bază Victoria Vynn
-Baza 2in1 creata special pentru unghii subtiri, deteriorate...
64,90 RON
56,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 181 Health
Ojă semipermanentă Pure Creamy 181 Health Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 180 Prosperity
Ojă semipermanentă Pure Creamy 180 Prosperity Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 179 Success
Ojă semipermanentă Pure Creamy 179 Success Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 178 Riches 11%
Ojă semipermanentă Pure Creamy 178 Riches Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
29,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 177 Fantasy Card
Ojă semipermanentă Pure Creamy 177 Fantasy Card Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 175 Frosting Rose
Ojă semipermanentă Pure Creamy 175 Frosting Rose Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 174 Little Princess
Ojă semipermanentă Pure Creamy 174 Little Princess Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 172 Yellow Delight
Ojă semipermanentă Pure Creamy 172 Yellow Delight Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Pure Creamy 170 Nectar Drop
Ojă semipermanentă Pure Creamy 170 Nectar Drop Culori Pure Creamy
PURE CREAMY HYBRID - Prima generatie de oje semipermanente...
33,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 262 Black King
Ojă semipermanentă Gel Polish 262 Black King Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Top Gel Polish Easy Removal Victoria Vynn 8 ml
Top Gel Polish Easy Removal Victoria Vynn 8 ml Top Victoria Vynn
- Formula ce retine flexibilitatea si elasticitatea unghiei naturale -...
28,90 RON
Top No Wipe Gloss Victoria Vynn 15 ml
Top No Wipe Gloss Victoria Vynn 15 ml Geluri uv de sigilare
- Efect de luciu intens cu durabilitate de pana la 4 saptamani - Nu...
55,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 266 Happines
Ojă semipermanentă Gel Polish 266 Happines Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 265 Wisdom
Ojă semipermanentă Gel Polish 265 Wisdom Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 264 Good Luck 10%
Ojă semipermanentă Gel Polish 264 Good Luck Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
25,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 263 Love 10%
Ojă semipermanentă Gel Polish 263 Love Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
25,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 260 Jive 10%
Ojă semipermanentă Gel Polish 260 Jive Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
25,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 259 Rumba 10%
Ojă semipermanentă Gel Polish 259 Rumba Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
25,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 258 Passo Doble
Ojă semipermanentă Gel Polish 258 Passo Doble Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 257 Samba 10%
Ojă semipermanentă Gel Polish 257 Samba Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
25,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 256 Cha-Cha 10%
Ojă semipermanentă Gel Polish 256 Cha-Cha Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
25,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 255 Brick Red
Ojă semipermanentă Gel Polish 255 Brick Red Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 254 Fabulous Fuchsia
Ojă semipermanentă Gel Polish 254 Fabulous Fuchsia Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 253 Magenta Tone 10%
Ojă semipermanentă Gel Polish 253 Magenta Tone Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
25,90 RON
Ojă semipermanentă Gel Polish 252 Mild Coral
Ojă semipermanentă Gel Polish 252 Mild Coral Culori Gel Polish
Gel Polish System uv/led - formula lac-gel - 2 straturi...
28,90 RON
Rezultate de la 1 la 80 din 382